HỒ SƠ NHẬP HỌC TỪNG KHỐI LỚP

 Khối lớp 6

 • Hình 3 x 4 ( 4 tấm)
 • Bản sao khai sinh 
 • Bản sao hộ khẩu công chứng
 • Học bạ Tiểu học ( bản chính)
 • Giấy chứng nhận hoàn thành bậc Tiểu học

 Khối lớp 7, 8 và 9

 • Hình 3 x 4 ( 4 tấm)
 • Bản sao khai sinh
 • Bản sao hộ khẩu có công chứng
 • Giấy xác nhận tạm trú của địa phương tại TP. HCM nếu học sinh đăng ký học bán trú (Đối với học sinh ngoại tỉnh)
 • Học bạ THCS + Học bạ Tiểu học ( bản chính)
 • Giấy chứng nhận hoàn thành bậc Tiểu học
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường cũ ( nếu trong cùng quận nơi thường trú đóng)
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của Phòng Giáo dục (nếu trường cũ nằm ngoài quận nơi thường trú đóng hoặc tỉnh khác)
 • Mã số học sinh ( đối với học sinh trong TP.HCM)

– Học sinh phải cung cấp Mã số học sinh của trường đang học ( bao gồm 12 chữ số), ngoại trừ các lớp đầu cấp ( lớp 6 và lớp 10) nếu chuyển trường vào đầu năm học.

– Tất cả các học sinh phải cung cấp mã số học sinh nếu chuyển trường vào giữa năm học

Khối lớp 10

 • Hình 3 x 4 ( 4 tấm)
 • Bản sao khai sinh
 • Bản sao hộ khẩu công chứng
 • Giấy xác nhận tạm trú của địa phương tại Tp Hồ Chí Minh nếu học sinh đăng ký học bán trú ( Đối với học sinh ngoại tỉnh)
 • Học bạ THCS ( Bản chính)
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời ( Bản chính)
 • Mã số học sinh ( đối vơi học sinh trong TP.HCM)

– Học sinh phải cung cấp Mã số học sinh của trường đang học ( bao gồm 12 chữ số), ngoại trừ các lớp đầu cấp ( lớp 6 và lớp 10) nếu chuyển trường vào đầu năm học.

– Tất cả các học sinh phải cung cấp mã số học sinh nếu chuyển trường vào giữa năm học.       

Khối 11 và 12

 • Hình 3 x 4 ( 4 tấm)
 • Bản sao khai sinh
 • Bản sao hộ khẩu công chứng
 • Giấy xác nhận tạm trú của địa phương tại TP. HCM nếu học sinh đăng ký học bán trú ( Đối vơi học sinh ngoại tỉnh)
 • Học bạ THPT + Học bạ THCS ( bản chính)
 • Bằng Tốt nghiệp THCS ( bản chính)
 • Giấy chứng nhận được tuyển vào lớp 10 do Sở Giáo dục cấp ( Nếu học sinh chuyển từ trường cũ nằm ngoài địa bàn TP. HCM)
 • Giấy chứng nhận Tốt nghiệp nghề bậc THPT ( nếu có)
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường cũ ( nếu nằm trong địa bàn TP.HCM)
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở giáo dục nếu tỉnh khác chuyển đến.

   BAN GIÁM HIỆU

Ban tuyển sinh – Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.thptbachdang.edu.vn 

Email: trunghocbachdang@gmail.com

Điện thoại: (028) 6682 6818 – (028) 3883.1793

Hotline: 0919 107 689