Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Bạch Đằng

Muốn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục thiết nghĩ phải bắt đầu đổi mới từ đơn vị tổ chuyên môn trong trường phổ thông. Đó là nhận thức đúng đắn của BGH và đội ngũ giáo viên Trường THCS, THPT Bạch Đằng từ nhiều năm nay.

Chỉ khi nào các tổ chuyên môn hoạt động tốt thì khi đó toàn thể hội đồng giáo dục Nhà trường mới hoạt động tốt. Và khi đó việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần phát triển kinh tế xã hội mới có thể đi đến thành công.

Từ nhận thức trên, bước vào năm học 2019-2020, BGH nhà trường đã sắp xếp lại các tổ chuyên môn một cách hợp lí. Đặc điểm của trường Bạch Đằng là số lượng giáo viên không đông, mỗi bộ môn lại có nhiều giáo viên tham gia giảng dạy theo các chế độ khác nhau. Vì thế việc biên chế giáo viên bộ môn vào các đơn vị tổ chuyên môn sao cho hợp lí để thuận tiện trong việc sinh hoạt là hết sức cần thiết.

Hiện trường Bạch Đằng có 6 tổ chuyên môn gồm: tổ Toán – Tin – TDQP, tổ Văn – Ngoại ngữ, tổ Hóa – Sinh, tổ Lý – Công nghệ, tổ Sử – Địa – Công dân, tổ Mỹ thuật – Âm nhạc. Mỗi tổ có một tổ trưởng để điều hành hoạt động của tổ.

Trong quá trình hoạt động, các tổ chuyên môn của trường  đã chú trọng, tích cực đổi mới các nội dung và các hoạt động như: Điều chỉnh nội dung dạy học sát hợp với chương trình và phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường; xây dựng các chủ đề dạy học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; tập trung dạy cách tự học, cách tự tìm tòi kiến thức cho học sinh.

Việc đổi mới sinh hoạt của tổ chuyên môn trường Bạch Đằng được tiến hành với các nội dung cụ thể:

Xây dựng các tiêu chí đánh giá giờ dạy theo tinh thần lấy học sinh làm nhân vật trung tâm, thực chất và có hiệu quả.

Các giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên quản nhiệm tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, phân phối chương trình các môn học, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.

Chính nhờ tổ chức và hoạt động của tổ chuyên môn tốt, hoạt động dạy và học của trường Bạch Đằng trong năm học này đã được nâng lên một bước về chất lượng.

TS