Học trong mùa dịch bệnh Covid-19

Tối 26/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hướng dẫn dạy học qua Internet và truyền hình trong thời gian học sinh cả nước không đến trường vì dịch Covid –19.

Theo hướng dẫn này, dạy học qua Internet là các hình thức dạy học trong đó giáo viên sử dụng các ứng dụng  hoặc dịch vụ của Internet để tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Để dạy học qua Internet, Bộ Giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu về bài học và học liệu bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Tương tự, việc dạy học qua truyền hình cũng được công nhận trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Học sinh trường THCS, THPT Bạch Đằng trong một tiết học

Hiện nay, việc dạy học trên truyền hình do giáo viên có kinh nghiệm  trong công tác giảng dạy thực hiện, và tổ chức dạy theo chương trình giáo dục phổ thông theo quy định, hướng dẫn của Bộ. Việc sử dụng học liệu, kiểm tra đánh giá theo các bài học trên truyền hình, bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học.

Với việc học qua truyền hình, giáo viên chủ nhiệm  cần phải hướng dẫn cụ thể  học sinh lớp mình lịch phát sóng các môn học của Đài truyền hình. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn căn cứ vào lịch phát sóng bài học để tổ chức hướng dẫn học sinh học tập, giao nhiệm vụ và kiểm tra kết quả học tập của học sinh.

Ở khối  lớp 9 và lớp 12  các em sẽ học trên kênh truyền hình KTV key có mặt trên các dịch vụ truyền hình HTVC, MyTV, Viettel, FPT..Hoặc xem trực tuyến trên ứng dụng Android, IOS, smartTV. Có thể xem lại trên kênh Youtube ôn bài.

Lịch phát sóng giảng dạy như sau:

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
8g00 Toán Lớp 9 Toán Lớp 9 Toán Lớp 9 Toán Lớp 9 Toán Lớp 9 Toán Lớp 9
9g00 Văn Lớp 9 Văn Lớp 9 Văn Lớp 9 Văn Lớp 9 Văn Lớp 9 Văn Lớp 9
10g00 Anh Lớp 9 Anh Lớp 9 Anh Lớp 9 Anh Lớp 9 Anh Lớp 9 Anh Lớp 9
14g00 Toán Lớp 12 Anh Lớp 12 Toán Lớp 12 Anh Lớp 12 Toán Lớp 12 Anh Lớp 12
15g00 Lý Lớp 12 Văn Lớp 12 Lý Lớp 12 Văn Lớp 12 Lý Lớp 12 Văn Lớp 12
16g00 Hóa Lớp 12 Sinh Lớp 12 Hóa Lớp 12 Sinh Lớp 12 Hóa Lớp 12 Sinh Lớp 12

Ở các khối lớp 8, 10, 11 các em học sinh có thể học trên truyền hình phát trên kênh VTV2, tuần từ 30/3/2020 đến 4/04/2020 như sau:

LỚP THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
LỚP 8 10h00 TIẾNG ANH TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH TOÁN NGỮ VĂN
LỚP 10 13h30 NGỮ VĂN HÓA TIẾNG ANH TOÁN VẬT LÝ SINH
14h15 NGỮ VĂN HÓA TIẾNG ANH TOÁN VẬT LÝ LỊCH SỬ
15h00 TOÁN SỬ NGỮ VĂN ĐỊA LÝ TIẾNG ANH
LỚP 11 15h45 NGỮ VĂN HÓA TIẾNG ANH TOÁN VẬT LÝ SINH
16h30 NGỮ VĂN HÓA TIẾNG ANH TOÁN VẬT LÝ SINH
17h10 TOÁN LỊCH SỬ NGỮ VĂN ĐỊA LÝ TIẾNG ANH

Các em học sinh Trường THCS, THPT Bach Đằng nhớ theo dõi lịch phát sóng và ôn tập kiến thức cho thật tốt nhé. Chúc các em sẽ học được những điều bổ ích trong mùa dịch này, dành thời gian cho việc tự học, làm việc nhà và rèn luyện bản thân.