Thông báo về việc thời gian theo dõi phát sóng truyền hình các chuyên đề kiến thức lớp 9 và lớp 12

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh học tại nhà, Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM và Ban Khoa giáo Đài Truyền hình TP.HCM  phối hợp tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình học tuyến dành cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12 trên kênh HTV (HTV key).

Thông báo về việc thời gian theo dõi phát sóng truyền hình các chuyên đề kiến thức lớp 9 và lớp 12

Đề nghị các em học sinh vào xem thông báo để nắm lịch học chi tiết.