Thông báo về việc theo dõi phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình

Nhằm hỗ trợ học sinh cả nước trong thời gian học tập ở nhà để phòng, chống dịch Covid-19, Bộ GDĐT tạo phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phát sóng Chương trình dạy học trên truyền hình (VTV7).
Để tiếp tục tổ chức hiệu quả việc dạy học trên truyền hình, Sở GDĐT đề nghị các cơ sở giáo dục triển khai một số nội dung sau:
1. Thông báo rộng rãi kế hoạch phát sóng của Chương trình dạy học trên
truyền hình để giáo viên, học sinh và gia đình học sinh được biết. Vào ngày Thứ 6 hàng tuần, Bộ GDĐT sẽ thông báo kế hoạch phát sóng tuần kế tiếp tại Cổng thông tin của Bộ GDĐT (www.moet.gov.vn).
2. Xây dựng kế hoạch dạy học để giáo viên chủ động tương tác được với học sinh và gia đình học sinh trong việc giao nhiệm vụ học tập cho học sinh trước khi phát sóng và thu lại kết quả học tập sau khi học sinh học trên truyền hình.
3. Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy – học cụ thể của từng lớp học, môn học, theo lịch phát sóng các bài học; phân công, giao nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách môn học theo lớp học xây dựng kế hoạch bài học để tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các bài học được phát trên truyền hình.
4. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 490/SGDĐTGDTrHTX V/v hướng dẫn dạy học qua Internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 27/3/2020 của Sở GDĐT để đảm bảo “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”.
5. Lịch phát sóng của Tuần từ  20/4 đến  25 /4/2020 như sau: