Thông báo về việc hướng dẫn học sinh lớp 9 và lớp 11 tham gia khảo sát năng lực Ngoại ngữ

Học sinh cần chuẩn bị:

  • Máy tính kết nối internet, hệ điều hành từ Windows 7 trở lên, sử dụng trình duyệt Google Chrome.
  • Tai nghe để làm bài thi phần Listening

Bước 1: Học sinh sử dụng tài khoản đã được cấp trên trang quanly.hcm.edu.vn (đây chính là tài khoản học sinh đã dùng khi cập nhật thông tin trên trang) đăng nhập vào trang:  http://khaosatngoaingu.hcm.edu.vn

Học sinh cần đọc kỹ các lưu ý:

Bước 2. Học sinh thực hiện khảo sát thử

Bước 3. Học sinh bấm vào “ Làm bài khảo sát” và bắt đầu  làm khảo sát

Mỗi bài thi gồm 2 phần Reading (60 phút ) và Listening (30 phút), phải sau ½ thời gian mới được nộp bài

 Mỗi phần khảo sát gồm có nhiều phần nhỏ (part 1   part..), trong giao diện giữa chỉ hiện câu hỏi của mỗi part.

Nộp bài phần Reading xong mới chuyển sang phần Listening.