Thông báo nghỉ học đến hết ngày 05/04/2020

Thông báo nghỉ học do dịch Virus SARS CoV-2 đến hết ngày 05/04/2020
Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Căn cứ văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM, các bạn học sinh sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 05/04/2020.

Đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên vào website, trang fanpage của trường để cập nhật thông tin nhé.