THỜI KHÓA BIỂU NĂNG KHIẾU

THỨ BUỔI MÔN LỚP GHI CHÚ
HAI CHIỀU TiẾNG HÀN 6, 7, 8 Dạy 3 tiết/buổi
TiẾNG ANH 10, 11 Dạy 3 tiết/buổi
BA CHIỀU TiẾNG ANH 6, 7, 8 Dạy 3 tiết/buổi
MÚA 10, 11 Dạy 3 tiết/buổi
NHẠC
HỌA
NĂM CHIỀU MÚA 6, 7, 8 Dạy 3 tiết/buổi
NHẠC
HỌA
TiẾNG HÀN 10, 11 Dạy 3 tiết/buổi
SÁU CHIỀU MÚA 6, 7, 8, 10, 11 Dạy 3 tiết/buổi
NHẠC
HỌA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *