MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NỀ NẾP, QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020

1.     Về  kỷ cương nền nếp

          Ra vào lớp đúng giờ.

          Phải sử dụng hết 45 phút để cho học sinh học tập.

          Luôn quan tâm, kiểm tra đôn đốc học sinh học tập.

          Cấm sử dụng điện thoại khi đang lên lớp.

          Soạn bài, chấm trả bài và các nề nếp quy chế chuyên môn khác: Phải thực hiện đúng quy định.

          Coi kiểm tra và coi thi theo đúng quy chế. Tuyệt đối không dung túng cho các hiện tượng vi phạm của học sinh.

          Quản lý tốt học sinh và xử lý thật tốt các tình huống trên lớp.

          Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của ngành, của Nhà trường; chấp hành đúng các Điều lệ. Các GV bỏ dạy, bỏ họp, bỏ sinh hoạt chuyên môn không có lý do chính đáng ngoài việc bị khiển trách, nhắc nhở trước hội đồng giáo dục và bị hạ thi đua cuối năm.

1)    Về việc thực hiện chương trình

          Mỗi Giáo viên phải thực hiện nghiêm túc chương trình. Ghi sổ đầu bài, sổ báo giảng và lịch báo giảng phải khớp nhau; thực tế dạy trên lớp và giáo án phải khớp nhau.

          Dạy bù phải ghi rõ phía sau Sổ đầu bài ở mục dạy bù.

2)    Hồ sơ chuyên môn

          Đầy đủ và đảm bảo chất lượng các loại hồ sơ theo qui định: Giáo án các loại, Kế hoạch cá nhân, Sổ điểm cá nhân, Sổ dự giờ, Sổ chủ nhiệm, Sổ tích luỹ cá nhân, Sổ hội họp,…

Giáo án:

          Nội dung theo đúng PPCT và hướng dẫn giảm tải của Bộ GD – ĐT cho các bộ môn.

           Phải soạn đúng mẫu và được thống nhất trong toàn nhóm bộ môn.

          Khuyến khích sử dụng giáo án đánh máy nhưng phải đảm bảo chất lượng, phải là giáo án của mình và phải để giảng dạy.

3)    Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn

          Đẩy mạnh công tác quản lý của tổ nhóm trưởng CM, quản lý chặt chẽ các thành viên, nề nếp SHCM giống như nề nếp dạy học. Tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

          Tổ trưởng phải chỉ đạo toàn diện chuyên môn của tổ theo đúng quy chế chuyên môn, quan tâm đến những giáo viên dạy chưa tốt, soạn chưa tốt và phân công người giúp đỡ, trước buổi họp tổ phải có chuẩn bị.

          SHCM theo hướng nghiên cứu bài học: Mỗi Tổ thực hiện ít nhất 1 lần/học kỳ.

          SHCM theo chuyên đề: : Mỗi Tổ thực hiện ít nhất 1 lần/học kỳ.

          Gợi ý SHCM các buổi còn lại ( sinh hoạt tối thiểu 2 tiết/ buổi)

Tiết 1: Phổ biến công tác tuần và kế hoạch của tổ của nhà trường, công đoàn…. không quá 10phút, 35 phút còn lại rà soát chương trình, giải quyết các vấn đề về kiến thức chung của tổ, thắc mắc về mặt chuyên môn nghiệp vụ hoặc của các nhóm mà trong nhóm chưa thực hiện được, thống nhất mượn đồ dùng giảng dạy; ký giáo án các loại.

             Tiết 2: Sinh hoạt nhóm chuyên môn:

            + Thống nhất nội dung giảng dạy của từng bài dạy khó, đảm bảo mọi học sinh đều được học kiến thức như nhau.

            + Trao đổi những vấn đề kiến thức băn khoăn.

            + Trao đổi về hệ thống câu hỏi trong các tiết dạy và phương pháp giảng dạy, soạn giáo án của các tiết.

            + Thảo luận, trao đổi, rút kinh nghiệm nội dung các đề kiểm tra (nếu có)

5) Thanh tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, hội giảng.

            – Thanh tra toàn diện theo kế hoạch

            – Kiểm tra chuyên đề: Kiểm tra 100% giáo viên, trong đó kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm giáo viên thông qua dự giờ và kiểm tra các chuyên đề khác như: Công tác chủ nhiệm, nề nếp chuyên môn, đổi mới PPGD, công tác xây dựng kế hoạch của Tổ trưởng chuyên môn, công tác bồi dưỡng đội ngũ của tổ chuyên môn, công tác chỉ đạo toàn diện của Tổ trưởng chuyên môn, việc quản lý hồ sơ của Nhà trường, việc thực hiện công tác y tế học đường, việc bảo quản cơ sở vật chất Nhà trường, việc quản lý Thư viện, việc lưu trữ công văn đi và đến, việc thực hiện chế độ đối với cán bộ, giáo viên,…

            – Kết hợp các đoàn thể tổ chức tốt Hội giảng nhân các ngày Lễ lớn: 10/10, 20/11 và 26/3. Cụ thể như sau:

            + Chào mừng ngày 20/10

            + Chào mừng ngày 20/11

            + Chào mừng ngày 26/3

            – Kết hợp Đoàn TN tổ chức tốt phong trào hội học cho học sinh.

            – Dự giờ: Giáo viên mới 6 tiết/năm; còn lại: 4tiết/năm.

6) Về đổi mới PPDH

            – Đổi mới PPDH phải hướng đến mục đích: Phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. Yêu cầu phải nghiên cứu thật kỹ, tìm PPDH phù hợp và hiệu quả nhất với từng đơn vị kiến thức.

            – Các tiết học phải hướng dẫn học sinh sử dụng SGK một cách phù hợp và hiệu quả.

– Đánh giá đúng thực chất chất lượng học sinh và chú ý đến sự tiến bộ của học sinh.

– Đánh giá, cho điểm học sinh phải đúng quy định, tuyệt đối không sử dụng điểm kém để phạt ý thức của học sinh.

– Tất cả các bài kiểm tra định kỳ, học kỳ phải viết đúng qui định theo thang điểm 10

– Nghiên cứu thật kỹ theo hướng của Bộ để ra đề phù hợp. Tất cả các đề kiểm tra viết phải lưu trong hồ sơ chuyên môn.

– Tiến độ vào điểm: Kịp thời, phù hợp, cứ 9 tuần phải có tối thiểu nửa  số điểm.

7) Kiểm tra định kỳ, kiểm tra chung

            – Tiến hành như năm trước, nhưng theo yêu cầu của Sở các tổ chuyên môn chọn 3 đến 5 đề trong ngân hàng đề, điều chỉnh lại cho phù hợp đối tượng học sinh và gởi lên BGH để chọn. Tổ trưởng chịu trách nhiệm về nội dung đề và tính bảo mật. Các đề này lưu vào ngân hàng đề của trường.

            – Công tác ra đề, coi thi, chấm thi: Đảm bảo đúng và an toàn về mọi mặt

8) Về trang thiết bị, đồ dùng dạy học; thí nghiệm thực hành

            – Tăng cường làm đồ dùng dạy học.

            – Các Tổ nhóm trưởng cho rà soát, sắp xếp lại toàn bộ các thiết bị; phương tiện, đồ dùng dạy học, tự tổ chức dọn vệ sinh…

            – Mượn đồ dùng và sử dụng các phòng máy phải lên kế hoạch và đăng ký.

10) Về việc tự học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

            – Thường xuyên nghiên cứu chương trình SGK, SGV, STK và Chuẩn kiến thức kỹ năng.

            – Tích cực học hỏi đồng nghiệp thông qua SHCM và dự giờ thăm lớp.

            – Tăng cường học tập và bồi dưỡng kiến thức tin học, đáp ứng việc đổi mới quản lý và đổi mới PPDH.

11) Công tác ngoại khoá

            – Các Tổ phải thực hiện theo kế hoạch Nhà trường đề ra

            – Nội dung ngoại khoá phù hợp và có tác dụng giáo dục với học sinh.

12) SKKN

– SKKN đảm bảo chất lượng và được sử dụng rộng rãi trong bộ môn của mình.

– Cấm sao chép của người khác.

– Hết tháng 1/2019 phải hoàn thành SKKN.

– Báo cáo trước tổ trong tháng 2/2019

– Báo cáo trước HĐKH của Nhà trường vào đầu tháng 4/2019

13) Giáo vụ, thiết bị thí nghiệm

            – Giáo vụ:

            + Bảo quản hồ sơ sổ sách, kiểm tra các loại sổ và hướng dẫn thực hiện các loại sổ của lớp, phục vụ các văn bản hồ sơ cho dạy và học, hồ sơ thi tốt nghiệp và các loại thi khác.

            + Kết hợp với Ban giám hiệu bảo đảm đầy đủ việc tổng hợp các thông tin dạy và học trong tuần.

+ Làm các loại báo cáo thống kê liên quan đến dạy và học.

            – Thiết bị, thí nghiệm thực hành:

            + Cùng các tổ nhóm rà soát, sắp xếp, tổng vệ sinh các phòng

+ Ghi chép, cập nhật kịp thời việc mượn trả vào sổ theo dõi. Đôn đốc giáo viên trả lại đồ dùng, trang thiết bị.

            + Theo dõi việc sử dụng trang thiết bị; việc thí nghiệm thực hành của giáo viên (Căn cứ PPCT). Nếu phát hiện giáo viên không thực hiện thì báo cáo lãnh đạo.

            + Kết hợp với các tổ nhóm để làm các công việc liên quan.

14) Về giờ giấc, báo cáo

        – Thực hiện nghiêm túc thời gian ra vào lớp, các buổi sinh hoạt tập thể theo quy định.

        – Nộp các loại báo cáo đúng hạn, chính xác theo yêu cầu.

        Khi có việc đột xuất, ốm đau cần nghỉ phải báo cáo với Ban giám hiệu và tổ trưởng chuyên môn kèm theo nội dung công việc cần giúp đỡ để kịp thời phân công người làm thay.

        Khi được điều động làm thay các công việc của đồng nghiệp cần nghiêm túc thực hiện một cách có hiệu quả.

 

Nơi nhận:

– Các tổ chuyên môn;

– Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

                          

 

 

 

 Nguyễn Kim Loan

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *