LỊCH THI HỌC GIỮA HỌC KÌ II KHỐI THPT NĂM HỌC 2017 – 2018

LỊCH THI HỌC GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018

 Lớp 10

THỨ

BUỔI

Thời gian

MÔN

GV

2

(19/03)

SÁNG

7h45 – 8h30

HÓA

THANH – TÂM

9h40 – 11h10

TOÁN

DUYÊN – TÂM

CHIỀU

1h30 – 3h00

VĂN

TÚ ANH – DUYÊN – TÂM

3

(20/03)

SÁNG

9h40 – 10h40

ANH

D.TÂM – TÂM

4

(21/03)

SÁNG

8h30 – 9h15

KHUYÊN – TÂM

 

LỚP 11

2

(19/03)

SÁNG

9h40 – 11h10

VĂN

TÚ ANH  + P.TÂM

3

(20/03)

SÁNG

7h45 – 8h30

HÓA

ĐỨC – NHI

8h30 – 9h30

ANH

D.TÂM – NHI

9H40 – 11H10

TOÁN

DUYÊN – NHI

4

(21/03)

SÁNG

9h40 – 10h25

P.TÂM – NHI

 

LỚP 12

2

(19/03)

 

SÁNG

7h45 – 8h30

P.TÂM – LINH

ĐỊA

TÌNH – LINH

CHIỀU

1h30 – 3h00

TOÁN

T.CHÍNH – LINH

3

(20/03)

SÁNG

9h40 – 10h25

SỬ

NHUNG – LINH

HÓA

ĐỨC – LINH

Chiều

1h30 – 3h00

VĂN

TÚ ANH – LINH

4

(21/03)

SÁNG

9H40 – 10H40

ANH

D.TÂM – LINH

5

(22/03)

SÁNG

7H45 – 8H30

SINH

KHÁNH – LINH

6

(23/03)

SÁNG

7H45 – 8H30

GDCD

THÀNH – LINH

Huy Thanh – TSTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *