LỊCH THI GIỮA HỌC KÌ II KHỐI THCS NĂM HỌC 2017- 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS, THPT BẠCH ĐẰNG                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018

THỨ

BUỔI

Thời gian

MÔN

GV

2

(19/03)

SÁNG

7h45 – 8h30

ANH

HÀ – HÀI

CHIỀU

1h30 – 3h00

TOÁN

HÀI

3

(20/03)

SÁNG

10h25 – 11h10

LINH – HÀI

6

(23/03)

SÁNG

9h40 -11h10

VĂN

LUYẾN – HÀI

 

LỊCH THI GIỮA HỌC KÌ II LỚP 8

 

2

(19/03)

SÁNG

7h45-9h15

VĂN

LUYẾN – HÀI

9h40 -10h25

ANH

HÀ -HÀI

CHIỀU

2h15-3h00

LINH -HÀI

3

(20/03)

SÁNG

9h40-10h25

HÓA

DUNG – HÀI

4

(21/03)

SÁNG

9H40-10h40

TOÁN

DUYÊN -DUNG

 LỊCH THI GIỮA HỌC KÌ II

LỚP 9

2

(19/03)

SÁNG

7h45 – 9h15

TOÁN

DUYÊN – NHẬT

9h40 – 11h10

VĂN

LUYẾN – NHẬT

3

(20/03)

SÁNG

8h30 – 9h15

HÓA

DUNG – NHẬT

CHIỀU

1h30 – 2h15

ANH

TÚ – NHẬT

4

(21/03)

SÁNG

10h25 – 11h10

KHUYÊN – NHẬT

Trần Thị Tuyết Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *