KẾ HOẠCH TUẦN 30 NĂM HỌC 2017 – 2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS, THPT BẠCH ĐẰNG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TUẦN 30

(Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 24/3/2018)

Thứ Hai

19/3/2018

Sáng:

–         7 giờ 15 đến 9 giờ 00: Học sinh chào cờ đầu tuần

–         9 giờ đến 11 giờ 10: Công tác chuẩn bị kiểm tra chéo hồ sơ thiết bị với trường Trần Hưng Đạo

–          Kiểm tra chéo hồ sơ học vụ, thư viện, thiết bị (Cụm 6)

Chiều:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

–         Ôn tập thi giữa kì khối THCS

Thứ Ba

20/3/2018

Sáng:

–         Giáo viên quản nhiệm ổn định tình hình sĩ số HS, kỷ luật HS

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Thứ tư

21/3/2018

Sáng:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Thứ năm

22/3/2018

Sáng:

–         Kiểm tra chéo hồ sơ thiết bị với trường THPT Trần Hưng Đạo

Chiều:

–         Gặp gỡ đoàn đại biểu trường trung học Marshall tại hội trường lầu 3

Thứ sáu

23/3/2018

Sáng:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Thứ bảy

24/3/2018

Sáng:

–         Họp giáo viên quản nhiệm các lớp báo cáo tình hình, hướng xử lý các HS vi phạm kỷ luật và học tập.

Trần Thị Tuyết Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *