KẾ HOẠCH TUẦN 29 NĂM HỌC 2017 – 2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS, THPT BẠCH ĐẰNG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TUẦN 29

(Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018)

Thứ Hai

12/3/2018

Sáng:

–         7 giờ 15 đến 9 giờ 00: Học sinh chào cờ đầu tuần

–         9 giờ đến 11 giờ 10: Kiểm tra giữa HKII (Lớp 10,11)

–          Kiểm tra chéo hồ sơ học vụ, thư viện, thiết bị (Cụm 6)

Chiều:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

–         Ôn tập thi giữa kì khối THCS

Thứ Ba

13/3/2018

Sáng:

–         Giáo viên quản nhiệm ổn định tình hình sĩ số HS, kỷ luật HS

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Thứ tư

14/3/2018

Sáng:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Thứ năm

15/3/2018

Sáng:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Thứ sáu

16/3/2018

Sáng:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Thứ bảy

17/3/2018

Sáng:

–         Họp giáo viên quản nhiệm các lớp báo cáo tình hình, hướng xử lý các HS vi phạm kỷ luật và học tập.

Trần Thị Tuyết Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *