KẾ HOẠCH TUẦN 28 NĂM HỌC 2017 – 2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS, THPT BẠCH ĐẰNG                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TUẦN 28

(Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 10/3/2018)

Thứ Hai

05/3/2018

Sáng:

–         7 giờ 15 đến 9 giờ 00: Học sinh chào cờ đầu tuần và Triển khai kế hoạch dự giờ – thăm lớp HKII

–        Hướng nghiệp: Phối hợp với báo giáo dục triển khai nội dung hướng nghiệp HKII – lần 2 năm học 2017 – 2018

 

–         9 giờ đến 11 giờ 10: giáo viên giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ Ba

06/3/2018

Sáng:

–         Giáo viên quản nhiệm ổn định tình hình sĩ số HS, kỷ luật HS

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ tư

07/3/2018

Sáng:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ năm

08/3/2018

Sáng:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

–         Kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1977 năm ngày khởi nghĩa Hai bà Trưng

Chiều:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ sáu

09/3/2018

Sáng:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

–         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ bày

10/3/2018

Sáng:

–         Họp giáo viên quản nhiệm các lớp báo cáo tình hình, hướng xử lý các HS vi phạm kỷ luật và học tập.

Trần Thị Tuyết Hoa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *