Hướng dẫn kiểm tra HKII cấp trung học cơ sở năm học 2018-2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp trung học cơ sở năm học 2018-2019 như sau:

        I. Tổ chức kiểm tra

        1. Ra đề và tổ chức kiểm tra

        – Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề và tổ chức kiểm tra học kỳ II chung các môn học cho các khối lớp cấp trung học cơ sở: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục Công dân.

         – Đối với các môn còn lại: Công nghệ, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trong việc ra đề. Việc tổ chức soạn đề, sao in phải thực hiện đúng quy trình, bảo mật. Nếu thuê cơ sở ngoài in ấn phải có cam kết đảm bảo bí mật và tổ chức kiểm tra học kỳ II vào thời gian hợp lý, tránh gây áp lực cho học sinh.

        –  Việc tổ chức coi, chấm, trả bài kiểm tra phải đúng quy chế.

        2. Thời gian kiểm tra

        Từ 18/4/2019 đến 08/5/2019

        3. Thời gian làm bài các môn                     

        – Toán, Ngữ văn: 90 phút

        – Tiếng Anh:  60 phút

        – Các môn còn lại: 45 phút

        4. Lịch kiểm tra

Ngày kiểm tra

Thời gian

Môn kiểm tra

Ghi chú

Thứ năm

18/4/2019

7h30’ – 9h00’

  9h30’ – 10h15’

Ngữ văn 9

Vật lý 9

Sáng

Thứ bảy

20/4/2019

7h30’ – 9h00’

  9h30’ – 10h15’

Toán học 9

Lịch sử 9

Sáng

Thứ hai

22/4/2019

7h30’ – 8h30’

9h00’ – 9h45’

Tiếng Anh 9

Địa lý 9

Sáng

Thứ ba

23/4/2019

7h30’ – 9h00’

9h30’ – 10h15’

Ngữ văn 8

Vật lý 8

Sáng

13h00’ – 14h30’

15h00’ – 15h45’

Ngữ văn 6

Vật lý 6

Chiều

Thứ tư

24/4/2019

7h30’ – 8h15’

8h45’ – 9h30’

GDCD  9

Sinh học 9

Sáng

 

13h00’ – 14h30’

15h00’ – 15h45’

Ngữ văn 7

Vật lý 7

Chiều

Thứ năm  25/4/2019

7h30’ – 9h00’

9h30’ – 10h15’

Toán học 8

Lịch sử 8

Sáng

13h00’ – 14h30’

15h00’ – 15h45’

Toán học 6

Lịch sử 6

Chiều

Thứ sáu

26/4/2019

7h30’ – 8h15’

Hóa học 9

Sáng

13h00’ – 14h30’

15h00’ – 15h45’

Toán học 7

Lịch sử 7

Chiều

Thứ bảy

27/4/2019

7h30’ – 8h30’

9h00’ – 9h45’

Tiếng Anh 8

Địa lý 8

Sáng

13h00’ – 14h00’

14h30’ – 15h15’

Tiếng Anh 6

Địa lý 6

Chiều

Thứ năm

02/5/2019

13h00’ – 14h00’

14h30’ – 15h15’

Tiếng Anh 7

Địa lý 7

Chiều

Thứ sáu

03/5/2019

13h00’ – 13h45’

           14h15’ – 15h00’

GDCD  8

Sinh học 8

Chiều

Thứ hai

06/5/2019

13h00’ – 13h45’

14h15’ – 15h00’

GDCD 6

Sinh học 6

Chiều

Thứ ba

07/5/2019

13h00’ – 13h45’

14h15’ – 15h00’

GDCD 7

Sinh học 7

Chiều

Thứ tư

08/5/2019

13h00’ – 13h45’

Hóa học 8

Chiều

        5. Hình thức đề kiểm tra

– Đề kiểm tra học kỳ thực hiện theo hình thức tự luận.

– Đề kiểm tra môn tiếng Anh gồm cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận. Môn tiếng Anh lớp 6, 7, 8 có phần nghe; môn tiếng Anh lớp 9 không có phần nghe.

– Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đề kiểm tra nội dung phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý tăng cường các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống nhưng cần tránh khiên cưỡng, gượng ép.

– Học sinh từng khối lớp 6, 7, 8, 9 khi làm bài kiểm tra học kỳ được sử dụng tập Bản đồ địa lý, tập Atlas của khối lớp đó.

– Bài kiểm tra định kỳ và điểm số các môn của chương trình tích hợp Toán, Khoa học, Tiếng Anh trong học kỳ II thực hiện hoàn tất trước ngày 04/5/2019.

Điểm số môn Toán, Khoa học của chương trình tích hợp được sử dụng làm 1 cột điểm hệ số hai trong học kỳ của môn học tương ứng theo chương trình Việt Nam. Riêng điểm số bài kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ của môn Tiếng Anh theo chương trình tích hợp được dùng làm cột điểm kiểm tra hệ số hai và kiểm tra học kỳ của môn Tiếng Anh trong chương trình Việt Nam.

– Sau thời gian kiểm tra học kỳ II, Hiệu trưởng chỉ đạo cho giáo viên tiếp tục giảng dạy hoàn tất chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-VQD-

Ban tuyển sinh – Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.thptbachdang.edu.vn 

Email: trunghocbachdang@gmail.com

Điện thoại: (028) 6682 6818 – (028) 3883.1793

Hotline: 0919 107 689

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *