Lịch thi tốt nghiệp THPT

1. Môn thi và hình thức thi.

– Giáo dục Trung học phổ thông: Thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc ( toán, ngữ văn) và 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn vật lí, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lí, ngoại ngữ; với môn ngoại ngữ thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc ( theo chương trình 7 năm) và tiếng Đức, tiếng Nhật ( theo chương trình Đề án thí điểm).

– Giáo dục thường xuyên: Thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (toán, ngữ văn) và 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn vật lí, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý.

– Các môn toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý thi theo hình thức tự luận; các môn vật lí, hóa học, sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Đề thi môn ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn; đề thi các môn ngoại ngữ có 2 phần: viết và trắc nghiệm.

2. Lịch thi và thời gian thi

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

02/6/2014

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

 

Chiều

Vật lí

60 phút

13 giờ 30

13 giờ 45

Lịch sử

90 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

03/6/2014

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Hóa học

60 phút

13 giờ 30

13 giờ 45

Địa lý

90 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

04/6/2014

Sáng

 

Ngoại ngữ

60 phút

7 giờ 55

8 giờ 10

Sinh học

60 phút

10 giờ 25

10 giờ 40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *