Xây dựng ý thức học tập cho học sinh

 

Ý thức học tập là nhận thức của học sinh sinh viên về vai trò và lợi ích của việc học đối với sự phát triển con người và toàn xã hội. Ý thức học tập thể hiện qua mục đích, động cơ, phương hướng và cách thức học tập ở trường lớp, trong công việc và ngoài đời sống.

Hiện nay cùng với sự phát triển công nghệ và lối sống du nhập từ các quốc gia trên thế giới, giới trẻ nói chung và học sinh nói riêng đang có sự phân tầng rõ rệt giữa ý thức tích cực và ý thức tiêu cực.

Những bạn ý thức tích cực hiểu vai trò của tri thức và nhận thức được suy nghĩ hành vi đúng đắn để hoàn thiện bản thân trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Những bạn ý thức tiêu cực tiếp nhận và áp dụng sai lêch xu hướng văn hóa tinh thần đã và đang du nhập vào Việt Nam. Các bạn chưa nhận biết được giá trị bản thân và chưa có mục tiêu phấn đấu cho tương lai tốt đẹp của mình.

Ý thức học tập của học sinh sinh viên trường tư thục

Trường là tư thục là các trường học, cơ sở tiếp nhận những bạn không đủ điều kiện tốt nghiệp hoặc thiếu điểm khi xét tuyển đầu vào các trường công lập. Đối tượng học sinh sinh viên ở trường tư thục có cả những bạn giỏi toàn diện và cả những bạn thiếu ý thức học tập.

Trường tư thục sẽ giúp các bạn có cái nhìn thực tiễn và so sánh, nhìn lại bản thân. Thầy Cô sẽ là người hướng các bạn tiếp tục nhận thức đúng về việc học cũng như thay đổi thái độ hành vi ứng xử trong trường học cũng như ngoài xã hội.

Kim Huy- BĐ