Loading

Thông báo tuyển sinh khối THPT

Trường THCS-THPT BẠCH ĐẰNG trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh hệ THPT chính quy năm 2019-2020 :

Quy trình tuyển sinh khối 10

Ban Giám Hiệu trường THCS, THPT Bạch Đằng chân thành cảm ơn các bậc cha mẹ học sinh đã quan tâm đến việc tìm hiểu công tác tuyển sinh để cho con em vào trường năm học 2019 - 2020

Ban Giám Hiệu nhà trường xin thông báo để cha mẹ học sinh biết về quy trình nhận hồ sơ tuyển sinh như sau:   

Quy trình tuyển sinh khối 11

Ban Giám Hiệu trường THCS, THPT Bạch Đằng chân thành cảm ơn các bậc cha mẹ học sinh đã quan tâm đến việc tìm hiểu công tác tuyển sinh để cho con em vào trường năm học 2019 - 2020 

Ban Giám Hiệu nhà trường xin thông báo để cha mẹ học sinh biết về quy trình nhận hồ sơ tuyển sinh như sau:   

Quy trình tuyển sinh khối 12

Ban Giám Hiệu trường THCS, THPT Bạch Đằng chân thành cảm ơn các bậc cha mẹ học sinh đã quan tâm đến việc tìm hiểu công tác tuyển sinh để cho con em vào trường năm học 2017 - 2018

Ban Giám Hiệu nhà trường xin thông báo để cha mẹ học sinh biết về quy trình nhận hồ sơ tuyển sinh như sau: