Loading

Giáo Dục

Những điều cần biết về phương án thi THPT Quốc gia năm 2019

Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định kỳ thi THPT quốc gia 2019 không phục vụ đồng thời 2 mục đích vừa xét tốt nghiệp THPT vừa làm cơ sở để các trường xét tuyển mà chỉ phục vụ mục đích xét tốt nghiệp THPT, nhiều trường ĐH cho biết năm 2019 chưa có kế hoạch tổ chức thi riêng mà vẫn dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.

 

Bốn vấn đề liên quan đến quốc sách và thực trạng

(GDVN) - Hy vọng các vị lãnh đạo các bộ cùng xem quan điểm "giáo dục là quốc sách hàng đầu" như là nhiệm vụ của bộ, ngành mình chứ không riêng ngành Giáo dục.

Giáo dục là quốc sách hàng đầu; Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Nghề dạy học là nghề cao quý.

Những điều này được ghi trong Hiến pháp, trong các Nghị quyết của Đảng, được nhắc đi nhắc lại suốt thời gian dài đủ bao trọn cuộc đời một thế hệ nhà giáo.

Để đưa những quy định trong Hiến pháp, trong Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, giữ vai trò quyết định là Chính phủ mà cụ thể là một số bộ ngành như các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Thanh tra, Thi đua khen thưởng,…

Có ba sự kiện gần đây về hoạt động liên quan đến giáo dục của một vài cơ quan thuộc chính phủ được người dân, đặc biệt là những người làm việc trong ngành Giáo dục quan tâm.

Thứ nhất, về xây dựng và quản lý đội ngũ nhà giáo

Sáng 28/3/2018, Tổ công tác của Thủ tướng do ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại buổi làm việc liên quan đến vấn đề đội ngũ giáo viên, sự kiện 500 giáo viên hợp đồng ở Đắk Lắk đứng trước nguy cơ mất việc làm, có những giáo viên hợp đồng hơn 10 năm vẫn không được nhận chính thức, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến của Thủ tướng cho biết:

“Đây không phải là trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng Bộ cần quan tâm và đề xuất giải pháp”.

Như vậy trách nhiệm quản lý nhà nước về nhân sự đối với đội ngũ nhà giáo bậc phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo không liên đới mà chỉ có thể “đề xuất giải pháp”.

Việc đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở phần lớn do các trường cao đẳng sư phạm thực hiện, đa số trường này lại do địa phương “chủ quản” về nhân sự, tuyển sinh, kinh phí,… Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ quản nội dung chương trình đào tạo.

Nói cách khác lĩnh vực quan trọng nhất trong giáo dục là cơ cấu tổ chức, chất lượng đội ngũ giáo viên lại không do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Trong trường hợp các địa phương thực hiện chưa đúng luật hoặc có biểu hiện sai luật - như việc điều giáo viên đi tiếp khách - thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng không thể kỷ luật được ai?

Phải chăng đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng giáo viên chỗ thiếu, chỗ thừa, chất lượng đào tạo nhà giáo không đồng đều?

Vậy thực chất chức năng quản lý nhà nước đối với nhà giáo phổ thông do đơn vị nào chịu trách nhiệm?

Câu trả lời là ngành Nội vụ, đây là bộ phận tham mưu cho Chủ tịch về nhân sự trong phạm vi tỉnh, huyện, đây cũng là câu trả lời cho vấn đề thứ hai.

Thứ hai, về cơ cấu tổ chức

Với đội ngũ nhà giáo khoảng 1.251.718 người, chiếm hơn 50% tổng số viên chức cả nước, trong đó số giảng viên cao đẳng là 3.388 người, đại học là 71.791 người.

Vì phần lớn các trường cao đẳng sư phạm do địa phương quản lý, một số đại học cũng do cấp tỉnh quản lý nên số lượng giáo viên do địa phương - tức là ngành Nội vụ - quản lý vào khoảng 1.200.000 người.

Ngày 6/2/2017, Bộ Nội vụ đã công bố dự thảo lần thứ 5 về cơ cấu bộ máy cấp sở tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó số đơn vị cấp sở trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố rút xuống còn 12 trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo giữ nguyên.

Dự thảo mới nhất được Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành công bố trong phiên họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ ngày 26/3/2018.

Theo dự thảo mới này, chỉ có 7 đơn vị cấp sở được giữ nguyên là Nội vụ; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Thanh tra; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đơn vị còn lại giữ ổn định, hợp nhất hoặc sáp nhập tùy theo quyết định của chính quyền cấp tỉnh.

Với dự thảo này, Sở Giáo dục và Đào tạo có thể sẽ không còn tồn tại nếu Hội đồng nhân dân tỉnh thấy không cần thiết?

Phải chăng Sở Giáo dục và Đào tạo không còn là đơn vị đương nhiên phải có bởi gần toàn bộ giáo viên do ngành Nội vụ quản lý?

Nói cách khác, Sở Giáo dục và Đào tạo có hay không có cũng chẳng sao bởi đã có Sở Nội vụ rồi?

Việc biên chế “cứng” 7 đơn vị còn lại do địa phương quyết liệu có gì đó chưa ổn?

Phản biện về xếp thang bậc lương cho nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính, Bộ Nội vụ yêu cầu không đưa vào dự thảo Luật Giáo dục mà chờ chủ trương tổng thể.

Cũng chờ “chủ trương”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết:

“Trong nghị quyết Trung ương 6 chưa nói đến vấn đề sáp nhập tỉnh. Còn về sáp nhập các Bộ, chủ trương này thuộc đối tượng thứ 3 là tiếp tục nghiên cứu”.

Nếu có địa phương quyết định không tồn tại Sở Giáo dục và Đào tạo thì đương nhiên sẽ có một Phòng Giáo dục thuộc một sở nào đó và xuống cấp huyện sẽ chỉ còn là một tổ hoặc một ban thuộc một phòng nào đó?

Vậy nên chăng Bộ Nội vụ chờ chủ trương của Trung ương về việc chia tách, sáp nhập các các bộ, ngành rồi hãy đưa ra bộ khung cấp sở của các tỉnh/thành phố.

Thứ ba, chủ trương và thực hiện

Mục 3 phần A Nghị quyết 29-NQ/TW (2013) chỉ rõ: “Việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là quan điểm "giáo dục là quốc sách hàng đầu" còn chậm và lúng túng.

Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch và chương trình phát triển giáo dục-đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội”.

Phải chăng Bộ Nội vụ hơi nóng vội trong việc đề xuất bộ khung cấp sở vì những điều được xem là “Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch và chương trình phát triển giáo dục-đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội”?

Việc dự thảo cơ cấu bộ máy cấp sở tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cần thiết nhưng phải tuân theo Nghị quyết Trung ương "giáo dục là quốc sách hàng đầu".

Một khi thông suốt chủ trương đó thì các cơ quan thực hiện cần phải:

Mọi chủ trương, chính sách phải ưu tiên cho giáo dục;

Mọi nguồn lực quốc gia phải tập trung cho giáo dục;

Mọi cơ quan, đoàn thể thuộc hệ thống chính trị phải hỗ trợ tối đa cho giáo dục.

Liệu những điều nêu trên đã được quan tâm đúng mức? Nếu câu trả lời là “chưa” thì bao giờ Nghị quyết của Trung ương mới được triển khai?

Thứ tư, tiếng nói của ngành Giáo dục

Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu quan điểm về việc xếp thang bậc lương cho nhà giáo như sau:

“Hy vọng trong đề án cải cách, đổi mới tiền lương tới đây thì lương của giáo viên sẽ được quan tâm.

Còn ưu đãi đến mức độ nào thì Chính phủ sẽ có xem xét tổng thể.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiên định với chủ trương phải cải thiện lương của giáo viên”.

Quan điểm này xuất hiện sau khi nội dung này đem ra bàn thì vướng phải khá nhiều ý kiến cho rằng không nên đưa chuyện lương nhà giáo vào Luật giáo dục sửa đổi.

Thậm chí có bộ còn không đồng ý chủ trương rằng lương nhà giáo phải được xếp ở mức cao nhất.

Có thể thấy lãnh đạo ngành Giáo dục đã buộc phải thay đổi quan điểm đưa việc xếp lương nhà giáo vào Luật Giáo dục mà “Hy vọng trong đề án cải cách, đổi mới tiền lương tới đây thì lương của giáo viên sẽ được quan tâm”.

Tại sao lại phải “hy vọng” khi mà Nghị quyết 29-NQ/TW đã ghi hết sức rõ ràng, rằng:

“Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng”.

Cũng cần phải nói thêm “chủ trương phải cải thiện lương của giáo viên” không phải là của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà là của Trung ương Đảng và Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp cùng các bộ khác thực hiện.

Không thể có chuyện bàn lùi mà là bằng cách nào và bao giờ thỉ chủ trương của Đảng được đưa vào cuộc sống.

Thiết nghĩ đây không phải là đấu tranh đòi quyền lợi cho nhà giáo mà là quyết tâm thực hiện bằng được những gì đã ghi trong Hiến pháp và Nghị quyết của Trung ương.

Đó vừa là bản lĩnh chính trị của người lãnh đạo và cũng là trách nhiệm của vị tư lệnh ngành trước sự tin tưởng của hàng triệu nhà giáo.

Hy vọng các vị lãnh đạo các bộ thuộc Chính phủ cùng xem quan điểm "giáo dục là quốc sách hàng đầu" như là nhiệm vụ của bộ, ngành mình chứ không riêng ngành Giáo dục.

Hy vọng đánh giá của Trung ương việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước “còn chậm và lúng túng” sẽ được khắc phục ngay bởi Nghị quyết 29-NQ/TW ban hành từ năm 2013, đến nay đã gần được 5 năm rồi.

Xuân Dương

Nguồn: Giaoduc.net.vn

Ban tuyển sinh – Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.thptbachdang.edu.vn 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (028) 6682 6818 - (028) 3883.1793

Hotline: 0919 107 689

 

 

 

 

 

Nhân vật lịch sử tuổi Tuất

 

Ngày tết là ngày của niềm vui, ngày mà các thành viên trong gia đình họp mặt bên nhau. Ngày mà con người sẽ sống chậm lại trong từng khoảnh khắc để hiểu về mình và có thời gian trân nhận những giá trị của lịch sử.

 

Môt trong những nhân vật lịch sử tuổi Tuất


 Trong mười hai con giáp, mỗi một con vật sẽ mang tên một mùa xuân. Năm nay 2018, còn gọi là năm Mậu Tuất. Hình ảnh đại diện cho năm là một con vật thông minh, hiểu tâm lý người và cũng có nhiều chiến tích trong việc săn đuổi kẻ thù. Thế nên nhân dịp đón xuân năm nay là cơ hội để nhìn lại và tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của một số danh nhân tuổi Tuất đã từng ghi danh trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Lý Công Uẩn quê ở Bắc Ninh sinh năm Giáp Tuất (974) là người thông minh, giàu nghị lực, văn võ song toàn. Ông được suy tôn lên ngôi năm vua 1010, khai sinh Vương triều nhà Lý và cho dời Kinh đô Hoa Lư (Ninh Bình) về Đại La (Hà Nội), đổi tên là thành Thăng Long. Ông còn thực thi cải cách mạnh mẽ công quyền, kinh tế, văn hóa… Đây là vị vua có tài thao lược về mặt chính trị, có công trong việc định đô nước Việt Nam. Mãi đến 252 năm sau xuất hiện vị danh tướng đời Trần, gọi là Trần Quốc Tuấn (Bính Tuất – 1226) quê ở Nam Định. Là thiên tài quân sự, ông từng lãnh đạo quân dân nhà Trần đánh bại 3 cuộc xâm lược của giặc Nguyên Mông, bảo vệ vững chắc giang sơn Tổ quốc. Ông để lại nhiều bài học về sự đức độ, cách xử thế, cách dùng người và những tác phẩm chính luận, quân sự nổi tiếng như: Hịch tướng sĩ, Binh thư yếu lược, Vạn Kiếp tông bí truyền thư…

Theo tiến trình lịch sử mãi đến năm Nhâm Tuất 1382, xuất hiện con người tài giỏi với cái tên Nguyễn Chích, giữ chức cai quản đội đưa tin trong cung điện ngày xưa. Bồ câu chính là đội quân đưa tin thần tốc của Nguyễn Chích, một mưu sĩ đại tài dưới trướng Bình Định Vương Lê Lợi. Ông đã tận tụy phục vụ 3 đời vua Lê, như: Thái Tổ, Thái Tông, Nhân Tông.  ông xứng danh đại thần với những chiến công đánh quân Minh phía Bắc, giặc Chiêm Thành phương Nam và dẹp yên nhiều cuộc phản loạn nội bộ. Hay Lê Tư Thành (Nhâm Tuất - 1442), người làng Thanh Hóa. Có công trong việc cải cách toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giai đoạn 1460-1497,  được coi là thời hoàng kim nhất của chế độ phong kiến Việt Nam. Ông còn là nhà thơ lớn, lập ra và là chủ soái Hội Tao Đàn danh tiếng và để lại nhiều tác phẩm có giá trị. Ngoài ra còn có Dương Trí Trạch (Bính Tuất – 1586), người làng Yên Huy, xã Bạt Trạc, huyện Thiên Lộc là Danh thần đời Lê Kính Tông. Cuối cùng là Nguyễn Công Trứ (Mậu Tuất - 1778), quê ở làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh là Danh sĩ thời Nguyễn.Tính khí khảng khái, quyết liệt, lại phong tình mà hài hước, cùng cuộc sống đa dạng của ông đã để lại những giai thoại thú vị.

Đất nước Việt Nam có rất nhiều người tuổi Tuất nổi tiếng, có vai trò và tầm ảnh hưởng lớn đối với lịch sử dân tộc. Đây là một tin vui trong năm Tuất, là dịp để người đời sau tìm về và trân nhận những giá trị lịch sử của đất nước mình. Hơn thế nữa, nghĩ về nhân vật lịch sử tuổi Tuất còn là niềm kiêu hãnh của người Việt Nam với một đất nước mang tên những doanh nhân.

Thúy Vi - P.TSTT

Ban tuyển sinh – Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.thptbachdang.edu.vn 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (028) 6682 6818 - (028) 3883.1793

Hotline: 0919 107 689

 

  

 

Sở Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngành GD&ĐT năm 2018

 

Trong đó nhấn mạnh thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục được giao của Ban an toàn giao thông tỉnh và Bộ GD&ĐT.

 

Hình ảnh học sinh tham gia giao thông trên đường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2018.


 

Đổi mới phương thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phù hợp với chủ đề năm ATGT; tăng cường truyền thông trong giờ sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, các hoạt động ngoại khóa, trên các phương tiện thông tin trong nhà trường, mạng xã hội để giáo dục học sinh.

Kế hoạch cũng đưa yêu cầu 100% các trường từ mầm non đến THPT và giáo dục thường thường phải tổ chức phát động An toàn giao thông trong năm học 2017 - 2018.

Ngoài việc tuyên tuyền và cho học sinh kí cam kết, các trường cần phải có hướng dẫn thực hành cho học sinh đi bộ, đi bộ qua đường an toàn; cách đội mũ bảo hiểm đúng qui cách; đi xe máy đúng làn đường của mình, đồng thời đi xe đạp điện, xe gắn máy dưới 50 phân khối an toàn.

Nguồn: Baomoi.com

Ban tuyển sinh – Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.thptbachdang.edu.vn 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (028) 6682 6818 - (028) 3883.1793

Hotline: 0919 107 689

 

  

 

Chìa khoá giáo dục thành công: Đội ngũ giáo viên chất lượng cao

Chìa khoá giáo dục thành công: Đội ngũ giáo viên chất lượng cao

Trong giáo dục, người thầy là người truyền bá cho học sinh lý tưởng và đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, tinh hoa văn hoá của dân tộc và nhân loại, đào luyện họ trở thành những lớp người có ích cho đất nước.

Một tiết sinh hoạt dưới sân trường của học sinh trường THCS, THPT Bạch Đằng

Nền văn hoá của nhân loại và dân tộc chỉ được bảo tồn và phát triển thông qua sự lĩnh hội và sáng tạo của thế hệ trẻ. Muốn cho sự lĩnh hội đó của thế hệ trẻ đầy đủ, chính xác, muốn cho nền văn hoá đó biến thành những cơ sở trọng yếu để xây dựng nhân cách cho họ thì họ phải được rèn luyện theo phương thức đặc biệt – phương thức nhà trường thông qua vai trò người thầy giáo. Có thể nói thầy giáo là cái “ dấu nối” giữa nền văn hoá xã hội và việc tái sản xuất nền văn hoá đó ở thế hệ trẻ. Mặt khác, việc hình thành và phát triển nhân cách con người là một quá trình lâu dài, nhưng giai đoạn được giáo dục ở nhà trường là giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của nhân cách.Vì vậy, những tác động và kết quả giáo dục của giáo viên đối với học sinh vừa có tác dụng đặt nền móng, vừa có tác dụng định hướng, dẫn dắt cho quá trình phát triển nhân cách. Sự phát triển tương lai của học sinh phụ thuộc nhiều vào kết quả giáo dục của giáo viên. Giáo viên chính là người “ kỹ sư thiết kế nên tâm hồn” học sinh.

Cung cấp tri thức, năng lực tự học và kỹ năng làm việc cho thế hệ tương lai

Khi mục tiêu giáo dục phổ thông là phát triển hệ thống năng lực, trong đó năng lực tự học, tự phát triển là cốt lõi thì giáo viên không còn đóng vai trò chỉ là người truyền đạt tri thức mà phải chủ yếu là người tổ chức hoạt động tìm tòi tự lực chiếm lĩnh tri thức. Theo đó , giáo viên phải tự học, tự phát triển nghề nghiệp thường xuyên mới đáp ứng được đổi mới giáo dục phổ thông. Khái niệm "thầy" ở đây gắn liền với khái niệm "dạy".  Tri thức học sinh tiếp nhận được từ quá trình dạy học mới có hệ thống, toàn diện. Tri thức đó có tác dụng tạo cho học sinh khả năng khuyếch đại vốn hiểu biết ban đầu. Giáo viên vừa là người tổ chức học sinh khám phá kiến thức mới, vừa là tấm gương, là đối tượng để học sinh học tập vì học là một quá trình hoạt động tâm lý. Tạo được môi trường tương tác tâm lý đúng đắn thì giáo dục mới có chất lượng cao. 

 Quản nhiệm 11 – Mỹ Linh

Ban tuyển sinh – Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.thptbachdang.edu.vn 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (028) 6682 6818 - (028) 3883.1793

Hotline: 0919 107 689

 

 

 

 

 

 

 

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng quà cho giáo viên và con chiến sỹ quần đảo Trường Sa

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng quà cho giáo viên và con chiến sỹ quần đảo Trường Sa

Sáng nay (8/2), Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức gặp mặt tặng quà cho 12 giáo viên là vợ và 53 học sinh là con của chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018.

 Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Nội tặng quà cho các em học sinh là con chiến sỹ đang công tác ở quần đảo Trường Sa