Loading

Sách tham khảo

DANH MỤC TRUYỆN TRANH THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS, THPT BẠCH ĐẰNG NĂM HỌC 2017 - 2018

DANH MỤC TRUYỆN TRANH THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS, THPT BẠCH ĐẰNG NĂM HỌC 2017 - 2018 

TT

TÊN SÁCH

SỐ LƯỢNG

(quyển)

THỂ LOẠI

GHI CHÚ

01

Bleach ( sứ mạng thần chết)

16

Truyện tranh

 

02

Onepiece

17

Truyện tranh

 

03

Gia sư Hitman

17

Truyện tranh

 

04

Slamdunk

29

Truyện tranh

 

05

Ioriko

25

Truyện tranh

 

06

Hana yori dango

14

Truyện tranh

 

07

Fairytail

23

Truyện tranh

 

08

Dragon ball

20

Truyện tranh

 

09

Nobuyuki Anzai

15

Truyện tranh

 

Tồng cộng

 

176

 

 

 

 

                                                                

   

    

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ THAM KHẢO TRƯỜNG THCS, THPT BẠCH ĐẰNG NĂM HỌC 2017 - 2018

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ THAM KHẢO TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

           

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XUẤT BẢN

NĂM XUẤT BẢN

GHI CHÚ

 

LỚP 6

1

Âm nhạc và Mỹ thuật 6

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

 

2

Công nghệ 6

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

 

3

Địa lý 6

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

 

4

Giáo dục công dân 6

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

 

5

Lịch sử 6

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

 

6

Ngữ văn 6 : Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

 

7

Ngữ văn 6 : Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

 

8

Sinh học 6

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

 

9

Toán 6: Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

 

10

Toán 6: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

 

11

Vật lý 6

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

 

12

Tiếng Anh 6

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

 

LỚP 7

13

Âm nhạc và Mỹ thuật 7

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

14

Âm nhạc và Mỹ thuật 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

 

15

Âm nhạc 7: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

16

Âm nhạc 7: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

17

Mỹ thuật 7: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

18

Công nghệ 7

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

19

Công nghệ 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

 

20

Địa lý 7

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2012

 

21

Địa lý 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

 

22

Địa lý 7 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2009

 

23

Địa lý 7 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

24

Giáo dục công dân 7

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

25

Giáo dục công dân 7: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

26

Lịch sử 7

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

27

Lịch sử 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2012

 

28

Lịch sử 7: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

29

Lịch sử 7: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

30

Ngữ văn 7 : Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2004

 

31

Ngữ văn 7 : Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

32

Ngữ văn 7 : Tập 1: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

33

Ngữ văn 7: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2014

 

34

Ngữ văn 7: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

35

Ngữ văn 7: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2014

 

36

Ngữ văn 7: Tập 2: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

37

Sinh học 7

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

38

Sinh học 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

 

39

Sinh học 7: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

40

Tiếng Anh 7

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

41

Tiếng Anh 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

 

42

Tiếng Anh 7 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

43

Tiếng Anh 7 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

 

44

Toán 7: Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

45

Toán 7: Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

 

46

Toán 7: Tập 1 - Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

47

Toán 7: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

48

Toán 7: Tập 2 - Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

49

Vật lý 7

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

50

Vật lý 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

 

51

Vật lý 7: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

LỚP 8

52

Âm nhạc và Mỹ thuật 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

53

Âm nhạc 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

54

Mỹ thuật 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

55

Công nghệ 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

56

Địa lý 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

57

Địa lý 8 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

58

Địa lý 8 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

59

Giáo dục công dân 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

60

Giáo dục công dân 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

61

Giáo dục công dân 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

62

Hóa học 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

63

Hóa học 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

64

Lịch sử 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

65

Lịch sử 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

66

Lịch sử 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

67

Ngữ văn 8 : Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

68

Ngữ văn 8 : Tập 1: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

69

Ngữ văn 8: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

70

Ngữ văn 8: Tập 2: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

71

Sinh học 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

72

Sinh học 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

73

Sinh học 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

74

Tiếng Anh 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

75

Tiếng Anh 8 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

76

Toán 8: Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

77

Toán 8: Tập 1 - Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

78

Toán 8: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

79

Toán 8: Tập 2 - Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

80

Vật lý 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

81

Vật lý 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

 

82

Vật lý 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

LỚP 9

83

Âm nhạc và Mỹ thuật 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

84

Âm nhạc 9: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

85

Mỹ thuật 9: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

86

Địa lý 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

87

Địa lý 9 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

88

Giáo dục công dân 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

89

Giáo dục công dân 9: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

90

Hóa học 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

91

Hóa học 9: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

92

Lịch sử 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

93

Lịch sử 9: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

94

Ngữ văn 9 : Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

95

Ngữ văn 9 : Tập 1: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

96

Ngữ văn 9: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

97

Ngữ văn 9: Tập 2: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

98

Sinh học 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

99

Sinh học 9: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

100

Sinh học 9: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

101

Tiếng Anh 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

102

Tiếng Anh 9 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

103

Toán 9: Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

104

Toán 9: Tập 1 - Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

105

Toán 9: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

106

Toán 9: Tập 2 - Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

107

Vật lý 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

108

Vật lý 9: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

LỚP 10

109

Công nghệ 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

110

Địa lý 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

111

Địa lý 10 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

112

Giáo dục công dân 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

113

Giáo dục quốc phòng - an ninh 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

114

Hóa học 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

115

Hóa học 10: bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

116

Lịch sử 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

117

Lịch sử 10: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

118

Ngữ văn 10 : Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

119

Ngữ văn 10 : Tập 1: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

120

Ngữ văn 10: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

121

Ngữ văn 10: Tập 2: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

122

Sinh học 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

123

Sinh học 10: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

124

Tin học 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

125

Tin học 10: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

126

Tiếng Anh 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

127

Tiếng Anh 10 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

128

Đại số10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

129

Đại số10: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

130

Hình học 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

131

Hình học 10: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

132

Vật lý 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

133

Vật lý 10: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

LỚP 11

134

Công nghệ 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

135

Địa lý 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

136

Địa lý 11 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2009

 

137

Địa lý 11 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

138

Giáo dục công dân 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

139

Giáo dục quốc phòng - an ninh 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

140

Hóa học 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

141

Hóa học 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

 

142

Hóa học 11: bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

143

Lịch sử 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

144

Lịch sử 11: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

145

Ngữ văn 11 : Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

146

Ngữ văn 11 : Tập 1: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

147

Ngữ văn 11: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

148

Ngữ văn 11: Tập 2: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

149

Sinh học 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

150

Sinh học 11: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

151

Tin học 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

152

Tin học 11: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2007

 

153

Tiếng Anh 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

154

Tiếng Anh 11 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

155

Đại số và giải tích 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

156

Đại số và giải tích 11: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2009

 

157

Đại số và giải tích 11: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

158

Hình học 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2008

 

159

Hình học 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

160

Hình học 11: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

161

Vật lý 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

162

Vật lý 11: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

LỚP 12

163

Công nghệ 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

164

Địa lý 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

165

Địa lý 12 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2009

 

166

Địa lý 12 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

167

Giáo dục công dân 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

168

giáo dục quốc phòng - an ninh 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

169

Hóa học 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

170

Hóa học 12: bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

171

Lịch sử 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

172

Lịch sử 12: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2009

 

173

Lịch sử 12: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

174

Ngữ văn 12 : Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

175

Ngữ văn 12 : Tập 1: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2008

 

176

Ngữ văn 12: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

177

Ngữ văn 12: Tập 2: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2009

 

178

Sinh học 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

179

Sinh học 12: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2008

 

180

Sinh học 12: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2009

 

181

Tin học 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

182

Tin học 12: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

183

Tiếng Anh 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

184

Tiếng Anh 12 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2009

 

185

Giải tích 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

186

Giải tích 12: Bài tập (Nâng cao)

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

187

Hình học 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

188

Hình học 12: Bài tập (Nâng cao)

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

189

Vật lý 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

 

190

Vật lý 12: Bài tập (Nâng cao)

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

 

SÁCH THAM KHẢO

191

Sổ tay Hóa học cấp 3

       

192

Giúp trí nhớ Vật lý 10.11.12

   

1995

 

193

Sổ tay Toán, Lý, Hóa

   

1996

 

194

Sổ tay toán tiểu học

   

1997

 

195

Sổ tay Vật lý cấp 3

   

1995

 

196

Sổ tay lý thuyết Vật lý

   

1998

 

197

Sổ tay Toán, Lý, Hóa

   

1987

 

198

Sổ tay Vật lý cấp 3

   

1996

 

199

Sổ tay hóa học sơ cấp

   

1988

 

200

Sổ tay kiến thức Vật lý

   

1999

 

201

Sổ tay công thức vật lý 12

   

1996

 

202

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa  12

   

2009

 

203

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Sinh 12

   

2009

 

204

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Tiếng Anh THPT

   

2009

 

205

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Tin học THPT

   

2009

 

206

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Ngữ văn THCS. T.1

   

2010

 

207

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng mônToán THCS

   

2009

 

208

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Công nghệ THCS. T.1

   

2009

 

209

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Tin học THCS. T.1

   

2009

 

210

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học THCS

   

2009

 

211

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Sinh học THCS

   

2009

 

212

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học Lớp 10

   

2009

 

213

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán Lớp 11

   

2009

 

214

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán Lớp 12

   

2009

 

215

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Địa lý Lớp 12

   

2009

 

216

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Lịch sử Lớp 12

   

2009

 

217

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán Lớp 11

   

2009

 

218

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học lớp 11

   

2009

 

219

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Ngữ văn lớp 10

   

2009

 

 

Đường link một số sách tham khảo bổ ích các môn toán-lý-hoá

http://www.sch.vn/luu-tru/110-chia-s-tri-thc/10754-link-tai-mot-so-sach-tham-khao-toan-ly-hoa

http://www.sch.vn/luu-tru/109-t-liu/10775-link-tai-mot-so-sach-tham-khao-toan-ly-hoa-phan-2

http://nxbdhsp.edu.vn/sach-tham-khao

https://tinhte.vn/threads/tong-hop-cac-trang-web-tai-ebook-suong-nhat-hien-nay-va-moi-anh-em-chia-se-them.2561696/

https://www.vinabook.com/c358/sach-tham-khao/?gclid=Cj0KCQiAzrTUBRCnARIsAL0mqcwlm2owS0WT8bKlWctXyb-lrFg03wMReFDd1ljIrNFavEbHkbIcytQaAgjjEALw_wcB

https://tinhte.vn/threads/tong-hop-tai-lieu-tham-khao-danh-cho-lop-12.2355816/

http://www.classbook.vn/category/sach-tham-khao-lop-11/37

http://www.classbook.vn/category/sach-tham-khao-lop-10/36

http://www.classbook.vn/category/sach-tham-khao-lop-12/38

http://www.classbook.vn/category/sach-tham-khao-dung-chung/75

http://www.classbook.vn/category/sach-tham-khao-lop-9/35

http://www.classbook.vn/category/sach-tham-khao-lop-8/34

http://www.classbook.vn/category/sach-tham-khao-lop-7/33

http://www.classbook.vn/category/sach-tham-khao-lop-6/32

https://sachthamkhao.vn/12-ltdh

https://tuhoc247.com/2017/02/06/tong-hop-file-pdf-bo-sach-megabook-full-cac-mon/

https://tuhoc247.com/2017/12/21/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-toan-co-dap-lan-2-truong-thpt-chuyen-thai-binh/

http://sachthamkhao.thessc.vn/

https://sachthamkhao.vn/12-ltdh#/phan_loai-mon_toan

https://sachthamkhao.vn/12-ltdh#/phan_loai-mon_toan-mon_ly

https://sachthamkhao.vn/12-ltdh#/phan_loai-mon_toan-mon_ly-mon_hoa

https://sachthamkhao.vn/12-ltdh#/phan_loai-mon_toan-mon_ly-mon_hoa-mon_anh

https://sachthamkhao.vn/12-ltdh#/phan_loai-mon_toan-mon_ly-mon_hoa-mon_anh-ngu_van

https://sachthamkhao.vn/12-ltdh#/phan_loai-mon_toan-mon_ly-mon_hoa-mon_anh-ngu_van-mon_dia_ly

https://sachthamkhao.vn/12-ltdh#/phan_loai-mon_toan-mon_ly-mon_hoa-mon_anh-ngu_van-mon_dia_ly-mon_su

https://sachthamkhao.vn/12-ltdh#/phan_loai-mon_toan-mon_ly-mon_hoa-mon_anh-ngu_van-mon_dia_ly-mon_su-mon_cong_dan


Huy Thanh - TSTT

Sách xã hội

                     

 

 

 

Huy Thanh - P.TSTT

Sách tự nhiên

 

                          

Huy Thanh - P.TSTT