Loading

Kế hoạch giảng dạy

Hướng dẫn kiểm tra HK II cấp THPT năm học 2018 - 2019

Thực hiện kế hoạch năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019 như sau:

 1. Tổ chức kiểm tra

- Trường ra đề và tổ chức kiểm tra chung cho các môn học ở các khối lớp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học.

- Các môn học còn lại, có thể tổ chức kiểm tra tại lớp.

2. Khung thời gian kiểm tra

Từ ngày 18/4/2019 đến ngày 11/5/2019 (trừ các ngày nghỉ lễ, chủ nhật và chỉ chọn lựa tổ chức trong khoảng thời gian tối đa là 2 tuần).

3. Thời gian làm bài kiểm tra mỗi môn

* Lớp 10, 11:

- Toán, Ngữ văn:                                                 90 phút;

- Ngoại ngữ:                                                        60 phút;

- Các môn còn lại:                                              45 phút.

* Lớp 12:

- Ngữ văn:                                                            120 phút;

- Toán:                                                                 90 phút;

- Ngoại ngữ:                                                        60 phút;

- Các môn còn lại:                                              50 phút.

4. Hình thức đề kiểm tra các môn kiểm tra chung của nhà trường

- Các trường chỉ thực hiện theo chương trình chuẩn: biên soạn một đề kiểm tra chung cho mỗi môn ở từng khối lớp.

- Các trường thực hiện cả chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, mỗi môn (trừ Tiếng Anh) của khối lớp 10 và 11 biên soạn một đề kiểm tra có hai phần: phần chung bắt buộc và phần riêng tự chọn cho hai chương trình chuẩn và nâng cao. Tỉ lệ điểm giữa phần chung và phần riêng của từng môn do nhà trường quy định.

- Môn Tiếng Anh: biên soạn một đề kiểm tra chung cho từng khối lớp.

* Lưu ý:

- Hiệu trưởng nhà trường báo cáo Kế hoạch kiểm tra học kỳ của đơn vị về Phòng Giáo dục Trung học trước ngày 30/3/2019. Thể thức báo cáo theo hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục Trung học.

- Nhà trường tổ chức kiểm tra học kỳ theo đúng quy chế tổ chức kiểm tra học tập, rèn luyện của học sinh do nhà trường đã ban hành vào đầu năm học.

- Các nội dung của đề kiểm tra theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT.

- Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý tăng cường các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống nhưng cần tránh khiên cưỡng, gượng ép.

- Học sinh từng khối lớp 10, 11, 12 khi làm bài kiểm tra học kỳ được sử dụng tập Bản đồ địa lý, tập Atlas của khối lớp đó.

- Bài kiểm tra định kỳ các môn của chương trình tích hợp Toán, Khoa học, Tiếng Anh trong học kỳ II thực hiện hoàn tất trước ngày 04/5/2019.

Các điểm số môn Toán, Khoa học của chương trình tích hợp được sử dụng làm các cột điểm hệ số hai trong học kỳ của môn học tương ứng theo chương trình Việt Nam. Riêng điểm số bài kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ của môn Tiếng Anh theo chương trình tích hợp được dùng làm cột điểm kiểm tra hệ số hai và kiểm tra học kỳ của môn Tiếng Anh trong chương trình Việt Nam. 

4.1 Đối với lớp 10, 11

Đề kiểm tra học kỳ các môn kiểm tra chung thực hiện theo hình thức tự luận. Riêng môn ngoại ngữ có kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận. Môn Tiếng Anh có phần nghe; phần trắc nghiệm khách quan chiếm 60%, phần tự luận (điền từ, dạng thức từ, viết lại câu…) chiếm 40%.  

4.2 Đối với lớp 12

a. Môn Ngữ văn: một đề kiểm tra theo hình thức tự luận chung cho toàn trường.

b. Môn Tiếng Anh: một đề kiểm tra chung cho toàn trường gồm cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 40 câu, phần tự luận gồm 10 câu (5 câu dạng thức từ, 5 câu viết lại câu).

c. Môn Toán: một đề kiểm tra chung cho toàn trường theo hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn kết hợp với tự luận theo nội dung chung của chương trình chuẩn và nâng cao, thực hiện theo 1 trong 2 phương án sau:

+ Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan phối hợp chung với tự luận, gồm hai phần: Phần 1 gồm các câu trắc nghiệm khách quan (có 60% cơ bản và 40% phân hoá, mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường); Phần 2 là lời giải của từ 20% đến 25% số câu được quy định trong bài kiểm tra (học sinh trình bày ngắn gọn các công thức sử dụng, giải thích, biện luận, tính toán…). Học sinh làm bài kiểm tra trong 90 phút.

+ Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan độc lập với tự luận, gồm hai phần: Phần 1 gồm trắc nghiệm khách, (có 60% cơ bản và 40% phân hoá, mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường); Phần 2 gồm một số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1 Học sinh làm bài kiểm tra thành hai giai đoạn riêng biệt: nộp phiếu trả lời trắc nghiệm khi hết thời gian dành cho phần 1 rồi mới nhận đề và làm tiếp phần kiểm tra tự luận.

d. Các môn kiểm tra chung còn lại của trường: Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân:

- Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thực hiện theo 1 trong 2 phương án sau:

+ Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan phối hợp chung với tự luận, gồm hai phần. Phần 1 gồm câu trắc nghiệm khách quan (có 60% cơ bản và 40% phân hoá, mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường); Phần 2 là lời giải của từ 20% đến 25% số câu được quy định trong bài kiểm tra (học sinh trình bày ngắn gọn các công thức sử dụng, giải thích, biện luận, tính toán…). Học sinh làm bài kiểm tra trong 50 phút.

+ Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan độc lập với tự luận, gồm hai phần. Phần 1 gồm các câu trắc nghiệm khách quan(có 60% cơ bản và 40% phân hoá, mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường); Phần 2 gồm một số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1. Học sinh làm bài kiểm tra thành hai giai đoạn riêng biệt: nộp phiếu trả lời trắc nghiệm khi hết thời gian dành cho phần 1 rồi mới nhận đề và làm tiếp phần kiểm tra tự luận.

- Về số lượng đề của mỗi môn, nhà trường có thể chọn một trong ba phương án:

+ Mỗi môn biên soạn một đề kiểm tra chung (với hai phần) cho toàn khối (cho cả ban chuẩn và ban nâng cao)

+ Mỗi môn biên soạn thành một đề (có hai phần: cơ bản và phân hóa) trong đó phần cơ bản giống nhau, phần phân hoá khác nhau (phần A: có mức độ phân hoá dành cho ban cơ bản, phần B: có mức độ phân hoá dành cho ban nâng cao (nếu có)).

+ Mỗi môn biên soạn thành 2 đề dành cho 2 ban khác nhau (nếu trường dạy cả 2 ban cơ bản và nâng cao).

e. Lưu ý.

- Mỗi đề kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan được xáo trộn tối thiểu thành 04 mã đề khác nhau để các HS ngồi cạnh nhau có mã đề khác nhau (xáo trộn riêng từng phần: phần cơ bản thuộc 60% đầu và phần phân hoá thuộc 40% sau của đề bài kiểm tra).

- Các tổ bộ môn cần xây dựng bảng ma trận kiến thức khi soạn và thiết kế đề kiểm tra.

- Tỉ lệ giữa phần trắc nghiệm và phần tự luận các trường bố trí có thể là 5:5; 6:4 hoặc 7:3. Nhà trường xây dựng thiết kế đề kiểm tra và phân chia thời gian hợp lý khoa học cho đề kiểm tra.

- Các trường không bố trí kiểm tra quá 2 môn/ngày.

-VQD-

Ban tuyển sinh – Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.thptbachdang.edu.vn 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (028) 6682 6818 - (028) 3883.1793

Hotline: 0919 107 689

 


hướng dẫn kiểm tra HKII cấp trung học cơ sở năm học 2018-2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp trung học cơ sở năm học 2018-2019 như sau:

        I. Tổ chức kiểm tra

        1. Ra đề và tổ chức kiểm tra

        - Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề và tổ chức kiểm tra học kỳ II chung các môn học cho các khối lớp cấp trung học cơ sở: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục Công dân.

         - Đối với các môn còn lại: Công nghệ, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trong việc ra đề. Việc tổ chức soạn đề, sao in phải thực hiện đúng quy trình, bảo mật. Nếu thuê cơ sở ngoài in ấn phải có cam kết đảm bảo bí mật và tổ chức kiểm tra học kỳ II vào thời gian hợp lý, tránh gây áp lực cho học sinh.      

        -  Việc tổ chức coi, chấm, trả bài kiểm tra phải đúng quy chế.

        2. Thời gian kiểm tra

        Từ 18/4/2019 đến 08/5/2019

        3. Thời gian làm bài các môn                     

        - Toán, Ngữ văn: 90 phút

        - Tiếng Anh:  60 phút

        - Các môn còn lại: 45 phút

        4. Lịch kiểm tra

 

Ngày kiểm tra

Thời gian

Môn kiểm tra

Ghi chú

Thứ năm

18/4/2019

7h30’ - 9h00’

  9h30’ - 10h15’

Ngữ văn 9

Vật lý 9

Sáng

Thứ bảy

20/4/2019

7h30’ - 9h00’

  9h30’ - 10h15’

Toán học 9

Lịch sử 9

Sáng

Thứ hai

22/4/2019

7h30’ - 8h30’

9h00’ - 9h45’

Tiếng Anh 9

Địa lý 9

Sáng

Thứ ba

23/4/2019

7h30’ - 9h00’

9h30’ - 10h15’

Ngữ văn 8

Vật lý 8

Sáng

13h00’ - 14h30’

15h00’ - 15h45’

Ngữ văn 6

Vật lý 6

 

Chiều

Thứ tư

24/4/2019

7h30’ - 8h15’

8h45’ - 9h30’          

GDCD  9

Sinh học 9

 

Sáng

 

13h00’ - 14h30’

15h00’ - 15h45’

Ngữ văn 7

Vật lý 7

Chiều

Thứ năm  25/4/2019

7h30’ - 9h00’

9h30’ - 10h15’

Toán học 8

Lịch sử 8

Sáng

13h00’ - 14h30’

15h00’ - 15h45’

Toán học 6

Lịch sử 6

Chiều

Thứ sáu

26/4/2019

7h30’ - 8h15’

Hóa học 9

Sáng

13h00’ - 14h30’

15h00’ - 15h45’

Toán học 7

Lịch sử 7

Chiều

Thứ bảy

27/4/2019

7h30’ - 8h30’

9h00’ - 9h45’

Tiếng Anh 8

Địa lý 8

Sáng

13h00’ - 14h00’

14h30’ - 15h15’

Tiếng Anh 6

Địa lý 6

Chiều

Thứ năm

02/5/2019

13h00’ - 14h00’

14h30’ - 15h15’

Tiếng Anh 7

Địa lý 7

Chiều

Thứ sáu

03/5/2019

13h00’ - 13h45’

           14h15’ - 15h00’                        

GDCD  8

Sinh học 8

Chiều

Thứ hai

06/5/2019

13h00’ - 13h45’

14h15’ - 15h00’

GDCD 6

Sinh học 6

Chiều

Thứ ba

07/5/2019

13h00’ - 13h45’

14h15’ - 15h00’

GDCD 7

Sinh học 7

Chiều

Thứ tư

08/5/2019

13h00’ - 13h45’

Hóa học 8

Chiều

 

        5. Hình thức đề kiểm tra    

        - Đề kiểm tra học kỳ thực hiện theo hình thức tự luận.

- Đề kiểm tra môn tiếng Anh gồm cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận. Môn tiếng Anh lớp 6, 7, 8 có phần nghe; môn tiếng Anh lớp 9 không có phần nghe.

- Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đề kiểm tra nội dung phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý tăng cường các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống nhưng cần tránh khiên cưỡng, gượng ép.

- Học sinh từng khối lớp 6, 7, 8, 9 khi làm bài kiểm tra học kỳ được sử dụng tập Bản đồ địa lý, tập Atlas của khối lớp đó.

- Bài kiểm tra định kỳ và điểm số các môn của chương trình tích hợp Toán, Khoa học, Tiếng Anh trong học kỳ II thực hiện hoàn tất trước ngày 04/5/2019.

Điểm số môn Toán, Khoa học của chương trình tích hợp được sử dụng làm 1 cột điểm hệ số hai trong học kỳ của môn học tương ứng theo chương trình Việt Nam. Riêng điểm số bài kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ của môn Tiếng Anh theo chương trình tích hợp được dùng làm cột điểm kiểm tra hệ số hai và kiểm tra học kỳ của môn Tiếng Anh trong chương trình Việt Nam.

- Sau thời gian kiểm tra học kỳ II, Hiệu trưởng chỉ đạo cho giáo viên tiếp tục giảng dạy hoàn tất chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-VQD-

Ban tuyển sinh – Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.thptbachdang.edu.vn 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (028) 6682 6818 - (028) 3883.1793

Hotline: 0919 107 689

 


Báo cáo trực tuyến Năm học 2017 - 2018

NỘI DUNG

BÁO CÁO MÔN HỌC

THÔNG TIN BỘ MÔN

Địa chỉ email

 1. Mã số Báo cáo (là Mã số báo cáo của trường Trung học)
 2. Tên Trường (VD: THCS Lê Văn Tám)
 3. Quận/Huyện
 4. Tên Môn học, cấp học
 5. Họ và tên Tổ trưởng (Nhóm trưởng hoặc GV phụ trách môn học)
 6. Điện thoại di động của Tổ trưởng (Nhóm trưởng hoặc GV phụ trách môn học)
 7. Email của Tổ trưởng (Nhóm trưởng hoặc GV phụ trách môn học)
 8. Số lượng giáo viên bộ môn (Tổng số GV:…, Số Cơ hữu: …, Số GV Thỉnh giảng:…, Số GV tập sự:….)
 9. Trình độ giáo viên (CĐ: …GV , ĐH: …GV, Sau ĐH: …GV)

BÁO CÁO TỔNG KẾT

 1. Dạy học theo Quyết định 16: Về thực hiện Chương trình dạy học theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (Nêu những việc mà Tổ, nhóm, GV bộ môn đã thực hiện trong việc thực hiện chương trình chủ động, đảm bảo thời lượng dạy học và chuẩn kiến thức kỹ năng. Ví dụ cho Mục này: Việc sắp xếp lại kế hoạch dạy học để thực hiện … chủ đề liên môn … vào dạy học và tổ chức học tập trải nghiệm cho học sinh khối … vào tuần lễ từ …)
 2. Dạy học tự chọn theo Quyết định 16: Bộ môn được giao thực hiện dạy học Tự chọn theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT báo cáo Mục này (Ví dụ cho mục này: GV Bộ môn … được giao dạy … tiết tự chọn/ tuần  . Tổ (Bộ môn) đã có xây dựng kế hoạch dạy nội dung bám sát cho các lớp …., dạy nâng cao cho các lớp ….; Kết quả dạy học ….)
 3. Dạy học 2 buổi/ngày: Thực hiện Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày dành cho các Tổ (Bộ môn) được giao thực hiện dạy học 2buổi/ngày báo cáo Mục này. (Ví dụ cho mục này: GV Bộ môn … được phân công dạy … tiết /tuần theo Kế hoạch dạy học 2buổi/ngày  . Tổ (Bộ môn) đã có xây dựng kế hoạch dạy nội dung bám sát, nâng cao ….; Kết quả dạy học ….)
 4. Dạy học trải nghiệm: Tổ, GV bộ môn đã thực hiện dạy học trải nghiệm (Chủ đề dạy học 1: Tên chủ đề, cho học sinh Khối …. tại … Kết quả có … học sinh tham gia; Chủ đề dạy học 1: Tên chủ đề, cho học sinh Khối …. tại … Kết quả có … học sinh tham gia)
 5. Giáo dục tích hợp, lồng ghép: Báo cáo những nội dung mà GV Bộ môn đã thực hiện được
 6. Đổi mới phương pháp, kiểm tra đánh giá: Tình hình và kết quả đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; các mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục sáng tạo.
 7. Dạy học với giáo viên nước ngoài: Tổ, GV bộ môn đã thực hiện dạy học với giáo viên người nước ngoài   (Ví dụ cho mục này: Phối hợp với đơn vị: … thực hiện chương trình dạy học với giáo viên người nước ngoài môn … Qui mô:… lớp, … học sinh tham gia. Kết quả …)
 8. Dạy nghề Phổ thông: Tổ, GV bộ môn đã thực hiện dạy Nghề phổ thông báo cáo mục này (Tổ, GV bộ môn thực hiện dạy Nghề … có … lớp, … HS; Nghề … có … lớp, … HS; …)
 9. Trường bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên: Chuyên đề Bồi dưỡng về phương pháp dạy học tích cực do trường tổ chức   (Tên chuyên đề, số GV tham gia)
 10. Quận/Huyện bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên: Tham gia Chuyên đề Bồi dưỡng về phương pháp dạy học tích cực cấp THCS do quận, huyện tổ chức   (Tên chuyên đề, số GV tham gia)
 11. Thành phố, Cụm bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên: Tham gia Chuyên đề Bồi dưỡng về phương pháp dạy học tích cực cấp TP, Cụm tổ chức   (Tên chuyên đề, số GV tham gia, cấp tổ chức Cụm/TP)
 12. Trường học kết nối: Số lượng GV trong được cấp tài khoản trên Trường học kết nối; Số chuyên đề dạy học đã thực hiện “Trên trường học kết nối”; Số chuyên về công tác chủ nhiệm đã thực hiện trên hệ thống "Trường học kết nối"
 13. Thao giảng, dạy tốt (cấp trường) đã thực hiện
 14. Thao giảng, dạy tốt (cấp Cụm CM hoặc cấp quận/huyện) đã thực hiện
 15. Thao giảng, dạy tốt (cấp thành phố) đã thực hiện
 16. Tài liệu bổ trợ: Những xuất bản phẩm, ấn phẩm tham khảo, tài liệu dạy học bổ trợ đã được Tổ, Bộ môn đề nghị sử dụng trong hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học (tên tài liệu, cách thức triển khai, kết quả)
 17. Ứng dụng công nghệ thông tin: Về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học (những phần mềm dạy học đã được sử dụng, hiệu quả)
 18. Bảng tương tác: Số lượng bài dạy đươc thiết kế trên phần mềm Activ-inspire trên bảng tương tác (không kể những giờ dạy sử dụng Bảng tương tác như công cụ trình chiếu) (Số lượng bài dạy, Số tiết thực hiện)
 19. Kiểm tra định kỳ: Việc thực hiện các qui định về các bài kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn của Sở GDĐT (Cách thức thực hiện, kết quả đạt được)
 20. Bồi dưỡng học sinh giỏi: Đánh giá công tác Đào tạo, bồi dưỡng HSG của bộ môn
 21. Tham gia cuộc thi, hội thi: Việc tham gia các cuộc thi, hội thi do Trường, Cụm, Quận/Huyện, Thành phố, Quốc gia tổ chức.
 22. Giáo dục chuyên biệt, hòa nhập: Về công tác giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập (Số liệu học sinh hòa nhập, đánh giá những việc Tổ, GV bộ môn đã thực hiện - nếu có HS học hòa nhập)
 23. Giáo dục hướng nghiệp: đánh giá những việc đã thực hiện
 24. Câu lạc bộ học thuật: Hoạt động CLB học thuật do Bộ môn hướng dẫn   (về số lượng GV tham gia hướng dẫn, nội dung, hình thức, kết quả) )
 25. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học: Hoạt động học sinh NCKH   (về số lượng đề tài GV đã hướng dẫn, nội dung, hình thức, kết quả)
 26. Dạy thêm, học thêm: Về thực hiện các qui định về Dạy thêm học thêm đối với GVtrường Công lập (Số GV tham gia dạy thêm trong nhà trường, Số GV tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, Số GV đã có văn bản xin phép tham gia dạy thêm ngoài nhà trường gửi Hiệu trưởng?)
 27. Đạo đức, lối sống: Đánh giá chung về công tác giáo dục đạo đức, lối sống của giáo viên, học sinh; khắc phục tình trạng bạo lực học đường và các hiện tượng tiêu cực khác.
 28. Những thành tích của tổ, nhóm chuyên môn
 29. Đánh giá chung về hoạt động chuyên môn: Đánh giá ngắn gọn những thành tựu đạt được; những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục.
 30. Đề xuất, kiến nghị
 31. Họ và tên, chức vụ, số điện thoại của người báo cáo

 

KẾ HOẠCH TUẦN 30 NĂM HỌC 2017 - 2018

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS, THPT BẠCH ĐẰNG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 30

(Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 24/3/2018)

Thứ Hai

19/3/2018

Sáng:

-         7 giờ 15 đến 9 giờ 00: Học sinh chào cờ đầu tuần

-         9 giờ đến 11 giờ 10: Công tác chuẩn bị kiểm tra chéo hồ sơ thiết bị với trường Trần Hưng Đạo

-          Kiểm tra chéo hồ sơ học vụ, thư viện, thiết bị (Cụm 6)

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

-         Ôn tập thi giữa kì khối THCS

 

Thứ Ba

20/3/2018

Sáng:

-         Giáo viên quản nhiệm ổn định tình hình sĩ số HS, kỷ luật HS

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ tư

21/3/2018

Sáng:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ năm

22/3/2018

Sáng:

-         Kiểm tra chéo hồ sơ thiết bị với trường THPT Trần Hưng Đạo

Chiều:

-         Gặp gỡ đoàn đại biểu trường trung học Marshall tại hội trường lầu 3

 

Thứ sáu

23/3/2018

Sáng:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ bảy

24/3/2018

Sáng:

-         Họp giáo viên quản nhiệm các lớp báo cáo tình hình, hướng xử lý các HS vi phạm kỷ luật và học tập.

Trần Thị Tuyết Hoa

 

KẾ HOẠCH TUẦN 29 NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS, THPT BẠCH ĐẰNG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 29

(Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018)

Thứ Hai

12/3/2018

Sáng:

-         7 giờ 15 đến 9 giờ 00: Học sinh chào cờ đầu tuần

-         9 giờ đến 11 giờ 10: Kiểm tra giữa HKII (Lớp 10,11)

-          Kiểm tra chéo hồ sơ học vụ, thư viện, thiết bị (Cụm 6)

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

-         Ôn tập thi giữa kì khối THCS

 

Thứ Ba

13/3/2018

Sáng:

-         Giáo viên quản nhiệm ổn định tình hình sĩ số HS, kỷ luật HS

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ tư

14/3/2018

Sáng:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ năm

15/3/2018

Sáng:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ sáu

16/3/2018

Sáng:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ bảy

17/3/2018

Sáng:

-         Họp giáo viên quản nhiệm các lớp báo cáo tình hình, hướng xử lý các HS vi phạm kỷ luật và học tập.

Trần Thị Tuyết Hoa